Velkommen til Indre Mission Vildbjerg

program Marts måned 2023

Lovsangsaften

Torsdag 2. kl. 19.00 v/ Irene og andre fra Aulum

Bibelkreds

Onsdag 8. kl. 19.00-20.30 på Solglimt og
Torsdag 9. kl 19.30 samles i hjemmene
Kontaktperson Jesper Nord Jensen 91 31 48 87

Familieaften

Torsdag 16. kl. 19.00 Majbritt Sloth Holdgaard

Eftermiddagsmøde

Tirsdag 21. kl 14.30 Heri Elttør, Aulum
Emne: Helbreder Gud i dag?

Café Gilgal

Onsdag 22. kl 9.30 – 11.30 Hygge, brætspil, kaffe, andagt

Generalforsamling

Torsdag 23. kl 19.00

Messy Church

Fredag 24. kl 16.00 – 18.15

Møde

Torsdag 30. kl. 19.00 Optakt til påske med Tina Lynderup og Lene Jensen

Online Andagt

IM Vildbjerg på Facebook….Klik her for at se andagter med mere.