Velkommen til Indre Mission Vildbjerg

program december måned 2022

Adventsfest

Torsdag 1. kl 19.00 Carsten Hoffmann, Vildbjerg

Bibelkreds

Torsdag 8. kl 19.30 samles i hjemmene
Kontaktperson Jesper Nord Jensen 91 31 48 87

Eftermiddagsmøde

Tirsdag 13. kl 14.30 Ebbe Larsen, Sinding. Emne: Forkyndelse, derefter hvordan man holder jul på Møltrup.
Juleafslutning og smørrebrød

Bibelkreds

Onsdag 14. kl 19.00-20.30 på Solglimt

Julehygge

Torsdag 15. kl 19.00 Andagt og julesange
Torsdag 22. intet møde

Julefest

Onsdag 28. kl. 19.00 Konsulent i DFS, Hanne Pedersen, Videbæk

Online Andagt

IM Vildbjerg på Facebook….Klik her for at se andagter med mere.