Velkommen til Indre Mission Vildbjerg

program Juni måned 2023

Møde

Torsdag 1. kl. 19.00 Filmaften

Messy Church

Fredag 2. kl 16.00 – 18.15

Bibelkreds

Onsdag 7. kl. 19.00-20.30 på Solglimt og
Torsdag 8. kl 19.30 samles i hjemmene
Kontaktperson Jesper Nord Jensen 91 31 48 87

Møde

Torsdag 15. kl. 19.00 Familieaften, DFS konsulent Jonna Iversen, Bækmarksbro

Eftermiddagsmøde

Tirsdag 20. kl 14.30 Leif Mortensen, Aulum,
Emne: Sorg og glæde i kristenlivet belyst ud fra Filipperbrevet

Møde

Torsdag 22. kl 19.00 Videotale

Online Andagt

IM Vildbjerg på Facebook….Klik her for at se andagter med mere.