Uge 38

Eftermiddagsmøde
Tirsdag 19. kl 14.30
Sognepræst Rene Vejen Jensen, Vildbjerg
Taler om Martin Luther

Bøn
Tirsdag 19. kl 18.30

Høstfest
Torsdag 21. kl 19.00
Missionær Bjarne Lindgren, Ringkøbing
Gevinster til lotteri kan afleveres hele torsdagen i missionshuset.

Jesusgenser
Fredag 22. Young praise. Afgang kl. 17.15. Fra 4. - 8. klasse

Velkommen til
Vildbjerg Indre Mission
Vildbjerg Indre Mission
er et kristent fællesskab
Du kan få oplysninger om Indre Mission i Vildbjerg ved at kontakte
formanden Jens Lindegård Hansen 26 12 15 21 eller ved at skrive til
vildbjergim@gmail.com
Vil du vide noget om børne- og ungdomsarbejdet,
kan du kontakteAnnette og Jesper Nord Jensen
91 31 48 87 eller ved at skrive til
nordjensen@hotmail.com

Indre Mission
i Vildbjerg
er tilknyttet

Indre Mission
i Danmark

Vi er en del af de
kirkelige aktiviteter i
Vildbjerg sogn

Vildbjerg_kirke
Se også
aktiviteterne i
Kirkecentret Kirkec