Uge 25

Eftermiddagsmøde
Tirsdag 19. kl 14.30
Villy Sørensen, Hammel

Møde
Torsdag 21. kl 19.30
Bent Houmand Jørgensen. Emne: Åndernes magt

Velkommen til
Vildbjerg Indre Mission
Vildbjerg Indre Mission
er et kristent fællesskab
Du kan få oplysninger om Indre Mission i Vildbjerg ved at kontakte
formanden Jens Lindegård Hansen 26 12 15 21 eller ved at skrive til
vildbjergim@gmail.com
Vil du vide noget om børne- og ungdomsarbejdet,
kan du kontakte Annette og Jesper Nord Jensen
91 31 48 87 eller ved at skrive til
nordjensen@hotmail.com
Missionær Karen Nygaard Jensen 30 82 56 69
karen.nj@indremission.dk

Indre Mission i Vildbjerg er tilknyttet

Indre Mission i Danmark

Vi er en del af de kirkelige aktiviteter i Vildbjerg sogn

Vildbjerg_kirke
Se også
aktiviteterne i
Kirkecentret
Kirkec