Uge 8

Eftermiddagsmøde
Tirsdag 20. kl 14.30
Egon Haislund’s erindringer
fortalt af Ellen Rohwer

Bøn
Tirsdag 20. kl 18.30

Fællesskabsuge
Onsdag og torsdag i Aulum missionshus

Onsdag 21. kl 19.30
Leif Andersen
Når tro og tanke tørner sammen!
Torsdag 22. kl 19.30
Leif Andersen
Hvorfor er vi så forskellige, når vi har samme bibel?
Fredag 23. kl 19.30
Cafe aften i Vildbjerg missionshus
Søndag 25. kl 14.00
Gudstjeneste i Vildbjerg kirke
Derefter kaffe i Missionshuset

Jesusgenser
Fredag 23. kl 18.00 Fra 4. - 8. klasse
Café aften
Vi begynder med spisning

Velkommen til
Vildbjerg Indre Mission
Vildbjerg Indre Mission
er et kristent fællesskab
Du kan få oplysninger om Indre Mission i Vildbjerg ved at kontakte
formanden Jens Lindegård Hansen 26 12 15 21 eller ved at skrive til
vildbjergim@gmail.com
Vil du vide noget om børne- og ungdomsarbejdet,
kan du kontakte Annette og Jesper Nord Jensen
91 31 48 87 eller ved at skrive til
nordjensen@hotmail.com
Missionær Karen Nygaard Jensen 30 82 56 69
karen.nj@indremission.dk

Indre Mission i Vildbjerg er tilknyttet

Indre Mission i Danmark

Vi er en del af de kirkelige aktiviteter i Vildbjerg sogn

Vildbjerg_kirke
Se også
aktiviteterne i
Kirkecentret
Kirkec